Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek úřední hodiny: středa 13:00 - 15:30

Oslavy Dne charity a 25.výročí

27. září slavíme svátek sv. Vincenc z Pauly, francouzského kněze a jednoho ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Všechny Charity si připomínají dílo tohoto patrona a pořádají pro veřejnost prezentace svých služeb.

25

I naše Charita nabídla ve dnech kolem tohoto svátku již tradičně několik akcí. Letos byly slavnostnější z důvodu 25 let trvání naší organizace.

Hned 21.září jsme využili slunečného počasí a na Masarykově náměstí nabídli bezplatnou kontrolu krevního tlaku a hladiny cukru v krvi s možnou konzultací zdravotní sestry. Bezmála 100 kolemjdoucích, kteří této možnosti využili, se také seznámili s nabídkou péče a pomoci našich 6 středisek. Díky rozhovorům jsme získali hodnocení i cenné informace. Děkujeme za milá slova, podporu i možné výhrady, díky kterým můžeme služby zlepšit.

27. září proběhl v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově Den otevřených dveří. Podle pozvánky mohli návštěvníci přímo v provozu získat informace o službě. Jsme rádi, že této možnosti mnozí využili a vyzkoušeli si náš denní program, který přizpůsobujeme potřebám klienta. Odpoledne jsme den ukončili posezením s hosty a zastupitely obce. Při sladkém občerstvení se o dobrou náladu postarali žáci ZUŠ Bystřice pod Hostýnem pod vedením svých učitelek. Patří jim velký dík všem. Všem dětem i MgA Magdě Čáslavové, Jarmile Koščakové a Zuzaně Outratové, které vystoupení připravily a děti hudebně doprovodily. Při poslechu i společném zpěvu národních a lidových písní jsme příjemně ukončili podařený den plný vzájemné inspirace.

odpoledne DSS

Důstojné zakončení oslav proběhlo v neděli 30. září. V kostele sv.Jiljí v Bystřici pod Hostýnem sloužil Mši svatou P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Byla obětována za živé a zemřelé klienty, pracovníky a dobrovolníky Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem. Po jejím zakončení poděkoval ředitel Charity dlouholetým zaměstnancům, zakládajícím členům i dobrovolným spolupracovníkům za obětavou a namáhavou práci. Dále poděkoval za výbornou spolupráci a velkou finanční podporu představitelům města a okolních obcí, za které přednesl milá slova o vzájemné spolupráci starosta Bystřice pod Hostýnem Mgr. Zdeněk Pánek.

mšemše 3JPG

Do dalších let si tedy popřejme, abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní služby potřebným.

za kolektiv pracovníků

Vladimíra Procházková

více foto: http://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/oslavy-dne-charity-2018/

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi

výsledky 2019

Náš výtěžek
392 578 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji