Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek

březen

Jak proběhl měsíc březen ve stacionáři zajíci

a co nového jsme se dověděli a vytvořili v klubu Aktivity?

      První, ještě mrazivé úterý jsme přivítali Mgr. Pavla Malénka. Výklad o cestování po Jordánsku nás opět přenesl na území Blízkého východu. A vyprávění, které je mimochodem čím dál poutavější, nám odhalilo skryté poklady tohoto pouštního království.

     Další týden jsme měli v plánu procvičení těla, tentokrát všech našich pěti smyslů. Za pomoci důmyslných skládaček, čichacích testů i ochutnávek jsme s úlevou došli k závěru. Zrak, sluch, hmat, čich ani chuť – tedy schopnosti našeho organismu přijímat určitý druh informací z okolí, se nám přes zimu nezhoršily. Proto jsme se hned vrhli do práce a vyrobili si pro potěšení zajíčka z obyčejného dřevěného polínka. 

      Tento měsíc jsme se ale nejvíce těšili na vystoupení dětí ze souboru Malá Rusava, který letos oslaví 60 let. Svou nepřetržitou činností patří mezi nejstarší dětské soubory v České republice.  Nebudu přehánět, když přirovnám tuto návštěvu k pohádce. Přesněji to bylo vítězství sluníčka, které zářilo do oken i z dětí nad  ponurými zimními náladami. Pásmo her, říkadel, písní a tanců nám přiblížilo jarní zvyky našeho regionu. Děti nám předvedly, jak se vynášela Morena a velikonoční mrskačkou připomněly symbol omlazení a probouzení přírody. Velké díky patří vedoucí nácviku p. Magdě Müllerové, za pomoc Mgr. Markétě Hnilicové i maminkám, které mají nezastupitelnou úlohu na přípravě i přesunu dětí na vystoupení.

rusavarusava 1

Pokud tedy mohu tento měsíc našich činností zhodnotit – obohacující, inspirující a  i když není každý den veselý, vždycky ho můžeme vylepšit…. .

pomáhejte s námi

výsledky 2018

TKS 2018 dle obcí-1

Náš výtěžek
386 685 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 585 890 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji