Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek úřední hodiny: středa 13:00 - 15:30

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Benefiční koncert pro DOBROU VĚC v Bystřici pod Hostýnem

Benefiční koncert pro DOBROU VĚC v Bystřici pod Hostýnem

„Rádi bychom udělali koncert pro bystřickou Charitu“ s těmito slovy přišli kluci z kapely Kiks Brass za ředitelem Základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem Mgr. Petrem  Hlavizňou. Jde o skupinu mladých kluků hrajících v žánru klasické dechovky i moderní muziky.

Jak se u nás zdobí kraslice…

Jak se u nás zdobí kraslice…

Velikonoce už byly přede dveřmi, a tak byl nejvyšší čas začít s přípravami na svátek jara. 

„ Dámy a pán s kaméliemi“

„ Dámy a pán s kaméliemi“

Kvetoucí kamélie okouzlovaly člověka již před tisíci lety a učarovaly i nám… Proto jsme nastartovaly naše červená auta a vyrazily jsme do kroměřížské Květné zahrady, kde právě probíhala výstava těchto krásných květin.

Charita pomůže dalším 11 zraněným z Ukrajiny

Vojenský speciál dnes na pražské letiště Kbely dopravil dalších jedenáct zraněných z nedávných nepokojů na Ukrajině. V Česku budou léčeni v rámci projektu MEDEVAC. Sociální servis opět poskytne Arcidiecézní charita Praha.

Výsledky Tříkrálové soutěže bystřických koledníků

Výsledky Tříkrálové soutěže bystřických koledníků

 V rámci Tříkrálové sbírky jsme také vyhlásili soutěž o nejzajímavější fotografii z koledování.

Tři králové opět v bystřických ulicích….

Tři králové opět v bystřických ulicích….

Svátek Tří králů je spojený s obdarováním – Tři králové nesli do Betléma své dary chudému, nově narozenému dítěti. Podobně jako Tři králové z východu, tak i koledníci „Tříkrálové sbírky“ přinášejí do našich domovů dary - zvěst o narození Ježíše v Betlému a požehnání, které na dveřích domu symbolizuje nápis posvěcenou křídou „†C†M†B“.

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu

Migranti a uprchlíci: na cestě k lepšímu světu

U příležitosti 100. světového dne migrantů a uprchlíků (19. ledna) vydal papež František poselství, ve kterém vyzývá k solidaritě s lidmi na cestě: "Je třeba přejít od postoje obrany a strachu, nezájmu a sociálního vyloučení (…) k postoji, jehož základem bude „kultura setkání“.“

Tři králové koledovali v Senátu

Tři králové koledovali v Senátu

Symbolickou tečku za letošní Tříkrálovou sbírkou udělala 14. ledna koleda v Senátu PČR. Té předcházela slavnostní snídaně, které se zúčastnila řada předních osobností z řad duchovních a představitelů veřejného života.

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi

výsledky 2019

Náš výtěžek
392 578 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji