Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek úřední hodiny: středa 13:00 - 15:30

Charita „ve spojení“ s nemocničními kaplany

Titulek hned vysvětlíme: P. Bohumír Vitásek, jinak prezident Arcidiecézní charity Olomouc, má v olomoucké arcidiecézi na starosti i nemocniční kaplany. Na iDNES.cz o nemocničních kaplanech trochu píší v článku. Pokud chcete o nemocničních kaplanech vědět více, mají také své webové stránky: www.kaplan-nemocnice.cz. Charita je tak díky P. Vitáskovi tak trochu spojená i s nemocničními kaplany a to je pro nemocné i Charitu samotnou určitě dobře.

Postní almužna pomáhá lidem

Postní almužna pomáhá lidem

Malá „postnička“, která se tenhle rok dostala i do vaši domácnosti, se pomalu stává jedním ze symbolů postního období před Velikonocemi.

Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Charita představila Stínovou zprávu za rok 2014

Několik měsíců trvající sběr dat, dotazování a pilování textu přineslo své plody: česká Charita představila veřejnosti text Stínové zprávy, která z pohledu neziskové organizace analyzuje a komentuje sociální situaci v ČR. Zpráva je kamínkem do mozaiky Caritas Europa a příspěvkem do Strategie Evropa 2020, vyhlášené Evropskou unií.

Denní stacionář pro seniory Chvalčov nabídl v roce 2014 nový způsob jak prožít dopoledne, „AKTIVITY“

Denní stacionář pro seniory Chvalčov nabídl v roce 2014 nový způsob jak prožít dopoledne, „AKTIVITY“

Rok 2014 přivedl k nám do stacionáře nové tváře, návštěvníky „AKTIVITY“, kteří se o programu dozvěděli z místního rozhlasu nebo propagačního letáku. Každý měl možnost si vybrat z předem naplánovaných akcí podle svého zájmu.

Soutěž o " NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TŘÍKRÁLOVÝ PŘÍBĚH"

Soutěž o " NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TŘÍKRÁLOVÝ PŘÍBĚH"

Vítězem soutěže se stala skupinka paní Pavly Zapletalové z Brusného. SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!!!

3. 1. 2015 se v naší obci BRUSNÉ konala “Tříkrálová sbírka“. Než jsme začali  v naší obci, tak jsme se pomodlili a vykročili s pomocí boží do ulic. U každého domu jsme zazpívali a popřáli vše dobré v tomto roce. Obyvatelé naši obce k nám byli velice štědří a při ,,Tříkrálové sbírce“ jsme zažili spoustu zajímavých zážitků. O jeden nejzajímavější a pro nás  nezapomenutelný zážitek se chceme s Vámi podělit.

Setkání koledníků ve Starém Městě

Do nového kostela Svatého Ducha ve Starém Městě u Uherského Hradiště se v pátek 2. ledna 2014 sjeli zástupci tříkrálových koledníků z celé olomoucké arcidiecéze. Nechyběli mezi nimi ani zástupci uherskohradišťské farnosti. Arcibiskup Jan Graubner přijel osobně požehnat všem koledníkům, kteří již zanedlouho vyrazí do domácností.

Vánoční balíčky pro děti na Ukrajinu

Vánoce se blíží a některé děti můžou mít Vánoce hezčí i díky Vám. Bližší informace zde.

Můj zážitek na DEN CHARITY.

Můj zážitek na DEN CHARITY.

Chtěla bych se touto cestou podělit o nevšední zážitek, který jsem prožila spolu se svými přáteli ze stacionáře.

Kurzy vaření aneb nadšení kuchaři

Kurzy vaření aneb nadšení kuchaři

Oblíbeným a hojně využívaným programem v charitních zařízeních jsou kurzy vaření. Nejčastěji bývají v azylových domech a jsou určeny pro maminky, které se ocitly v nelehké životní situaci. Kurzy vaření nabízí ve svých stálých programech také středisko Sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním v Olomouci.

Jídlo pro lidi bez domova

Vydávání obědů u domě u sv. Terezie v pražském Karlíně

Azylový dům sv. Terezie v Praze funguje jako azylový dům pro lidi bez přístřeší, nízkoprahové denní centrum a noclehárna. Nachází se v pražském Karlíně a pomáhá lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, kterou bez cizí pomoci nezvládají vyřešit. Hlavní činností Azylového domu je poskytování potravin. Podobně pomáhají i desítky dalších podobných zařízeních po celé ČR.

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi

výsledky 2019

Náš výtěžek
392 578 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji