Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek úřední hodiny: středa 13:00 - 15:30

S Klárou Löffelmannovou o Haiti

S Klárou Löffelmannovou o Haiti

Jedno příjemné mrazivé ráno nás v Bystřici pod Hostýnem navštívila moc sympatická a usměvavá slečna, Klára Löffelmannová, která pracuje na humanitárním oddělení na Arcidiecézní charitě v Olomouci. Důvod její návštěvy byl pro nás zvědavce plný očekávání. Měla nás zasvětit do tajů a zajímavosti Haiti, kde strávila 1 měsíc a prožila hodně zajímavých dní.

Den Charity …

Den Charity …

            Dne 27. září slavíme svátek sv. Vincenta de Paul, zakladatele charitního díla. V ten den mnohé charity otevírají své dveře veřejnosti a snaží se prezentovat svou činnost.

"Jdi a jednej také" - týden letních aktivít

"Jdi a jednej také" - týden letních aktivít

Co je to milosrdenství, jak můžeme konat milosrdné skutky a kolik jich vlastně je? K čemu jsou dobré a konáme je rádi? To bylo hlavním mottem celého Týdne letních aktivit 2016, které se již druhým rokem uskutečnily v Domě U sv. Martina v Holešově.

Benefiční konert podpořil Bystřickou charitu

Benefiční konert podpořil Bystřickou charitu

Když předloni mladá bystřická kapela Kiks Brass uspořádala první benefiční koncert pro dobrou věc, překvapili chlapci svým umem. Slušel by jim větší koncertní sál – říkalo se tehdy. Napodruhé si kapela troufla na Společenský dům Sušil a vyšlo to. Sál se zaplnil a diváci prožili bujarý charitativní večírek.

 

AKTIVITY stacionáře pro veřejnost - "Jak to vidím já."

      V našem posledním časopisu Obec Chvalčov oznamuje listopad – prosinec 2015, Denní stacionář nabídl program aktivit na měsíc leden a únor 2016. Po jeho přečtení se vám nabízí možnost účastnit se každé úterý od 9:00 do 11:00 hod příjemného posezení v přátelské KAVÁRNIČCE, nechybí často i něco k zakousnutí. Další program, který zajišťují děvčata pečovatelky nabízí pokaždé něco nového.

Vánoční balíček - dárek dětem na Ukrajině

Vánoční balíček - dárek dětem na Ukrajině

Arcidiecézní charita Olomouc podporuje na Ukrajině děti z dětských domovů a děti z chudých rodin.
Jedná se o  děti, které jsou buď sirotky, nebo se o ně rodiče nemohou z nejrůznějších důvodů  (i sociálních) starat. U některých  dětí nejsou jejich rodiče vůbec známi.
Projekt vánoční balíček vznikl v roce 2008.

Setkání odborníků přineslo řadu připomínek k národní Strategii sociálního začleňování

Setkání odborníků přineslo řadu připomínek k národní Strategii sociálního začleňování

Společnou řeč na poli práce s lidmi chudými a vyloučenými z běžné společnosti hledalo přes čtyřicet odborných zástupců neziskových organizací, které pracují v sociální oblasti, a zástupci úřadu vlády a státní správy. Společně diskutovali nad zněním zastřešujícího dokumentu, národní Strategie sociálního začleňování 2014–2020.

Plavání do Evropy: příběh syrské rodiny

Osmiletá syrská uprchlice Omama Basheer se svou šestiměsíční sestrou Joud na stanici pro pomoc uprchlíkům ve městě Kanjiza na srbské hranici (foto: Kira Horvath pro americkou Charitu Catholic Relief Services)

Stefan Teplan z Charity Německo navštívil jeden ze tří uprchlických táborů v Srbsku. Setkal se v něm mj. s rodinou Basheerů, jejíž osud se rozhodl představit světu. Pochází ze Sýrie, sestává z šesti členů a zatímco jejich byt zničila bomba, ona jako zázrakem přežila.

Týden letních aktivit – Cesta kolem světa s Vincentem

Po osvědčeném týdnu jarních aktivit se Charita Holešov a Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem rozhodly dále spolupracovat a propojovat pastorační činnost s Centrem pro rodinu v děkanátu Holešov. Přes letní prázdniny hodně charitních pracovníků řešilo, kam dát děti, když nemají dovolenou. Centrum pro rodinu v Holešově přišlo s variantou „Týdne letních aktivit.“ Tímto jsme propojili děti a rodiče několika farností v děkanátu, přinesli ulehčení pracujícím rodičům a pro děti připravili „našlapaný“ program v duchu charitního cítění a jednání.

TV NOE o pomoci rodinám s mentálně postiženými „dětmi“

TV NOE o pomoci rodinám s mentálně postiženými „dětmi“

Hlavním tématem dalšího dílu seriálu TV NOE „Charita ve středu“ byla pomoc rodinám s mentálně postiženými „dětmi“. Pořad si můžete prohlédnout v archivu TV Noe. Prezentovaným zařízením Charity, které  se tomuto problému věnuje, je Domov Daliborka Prostějov. Hosty pořadu byly: Bc. Soňa Matulová - vedoucí chráněného bydlení Charity Prostějov, Jana Drmolová – vedoucí pečovatelské služby Charity Prostějov a socioložka Mgr. Martina Langerová. Je-li pomoc potřebným poblíž Vašeho středu zájmu, určitě se na pořad podívejte.

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi

výsledky 2019

Náš výtěžek
392 578 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji