Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek

pozvánka do Aktivit

*pozvánka-1

Květen v Denním stacionáři pro seniory Chvalčov

22.5.  k nám zavítali poutnícicesta

den matek

oslava ve stacionářipřání

výlet pro koledníky

výlet pro koledníky

roz-1

činnost Aktivit v dubnu

salátNejenom zdravé saláty...

březen

Jak proběhl měsíc březen ve stacionáři zajíci

velikonoce

únor ve Stacionáři

            Celý měsíc jsme si snažili navzdory počasí zpříjemnit.únor

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi
 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji

 

výsledky 2018

TKS 2018 dle obcí-1

Náš výtěžek
386 685 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR