Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

půjčovna kompenzačních pomůcek úřední hodiny: středa 13:00 - 15:30

Tříkrálový průvod v Bystřici pod Hostýnem...

Tříkrálový průvod v Bystřici pod Hostýnem...

Červení, žlutí, bílí, malí i velcí s korunami na hlavách – bystřičtí tříkráloví koledníci se opět po roce v pátek 3. ledna 2014 v 15.00 hodin setkali v hojném počtu v kostele sv. Jiljí. Proč?

Koncert podpořil Tříkrálovou sbírku

Vladimír Mišík, foto: Wikimedia Commons

Tradiční Tříkrálový koncert 2014 oslavující lidskou solidaritu proběhl v neděli 5. ledna od 18 hodin v Městském divadle Brnno. V přímém přenosu ho odvysílala Česká televize. Koncert si můžete prohlédnout ze záznamu, případně ho ohodnotit pomocí dotazníku.

Požehnání tříkrálových koledníků TKS 2014 v Bystřici pod Hostýnem

Požehnání tříkrálových koledníků TKS 2014 v Bystřici pod Hostýnem

Charita ČR pořádá Tříkrálovou sbírku již počtrnácté. V Bystřici pod Hostýnem 3. a 5. ledna 2014 tradičně vyjdou do ulic měst a obcí koledníci, zejména dětí v doprovodu vedoucího skupinky v převlečení za tři krále, aby popřáli šťastný nový rok, zazpívali koledu a poprosili o finanční dar do zapečetěné pokladničky, který pomůže těm, kteří to potřebují - lidem, kteří nemají vlastní domov, nebo se ocitli v těžké životní situaci a potřebují pomoc Charity.

Předvánoční koncert a posezení

Předvánoční koncert a posezení

Před vánocemi k nám zavítaly děti ze,,Sborečku“, pod vedením paní učitelky Ryškové.

Svatý Mikuláš přišel i mezi nás ...

Svatý Mikuláš přišel i mezi nás ...

Svatý Mikuláš nezapomíná…a nezapomněl ani tento rok. Přišel a přinesl dětem to, na co nejvíc čekaly, sebe i dárečky. V neděli 8. 12.2013 již tradičně po mši svaté navštívil kostel sv. Jiljí spolu se svými pomocníky -  anděly. Maminky z farnosti, spolu se svými dětmi si připravily pro všechny přítomné děti krátký program…

Charita pro Filipíny

Credits: REUTERS/Zander Casas courtsey of AlertNet

Tajfun Haiyan zasáhl střední část Filipín a zanechal za sebou ničivou zkázu. Charita ČR se spolu s ostatními národními Charitami zapojí do pomoci. Ze svého krizového fondu uvolnila 250 000 Kč a vyhlásila finanční sbírku a dárcovskou SMS. Více...

Virtuální pouť ze Sv. Hostýna na Velehrad

Virtuální pouť ze Sv. Hostýna na Velehrad

O historii poutní cesty nám přišla popovídat p. Karla Studená, která v letošním roce tuto cestu absolvovala.

Jak jsme slavili Den Charity

Jak jsme slavili Den Charity

Dne 27.září slavíme svátek sv. Vincenta de Paul, zakladatele charitního díla. V ten den mnohé charity otevírají své dveře veřejnosti a snaží se prezentovat svou činnost. I naše charita „pootevřela své dveře“, dovolila vstoupit lidem dovnitř a připravila pro ně program na náměstí v Bystřici pod Hostýnem. I když jsou rána chladná, všichni jsme byli zvědaví, jaké počasí nás čeká. Na naše překvapení sluníčko se slitovalo, vyhlídlo spoza obláčků a ohromně nás tím potěšilo.

ZOO Lešná

ZOO Lešná

Přes pošmourné počasí jsme ráno vyrazili – cíl naší cesty: ZOO Lešná.

DEN CHARITY v Bystřici pod Hostýnem

Každoročně na svátek sv. Vincence z Paula, patrona charitního díla, pořádá Charita na všech úrovních různé akce, které ji pomáhají prezentovat své dílo. Ne jinak je tomu také letos.

Tříkrálová sbírka 2019
pomáhejte s námi

výsledky 2019

Náš výtěžek
392 578 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku

6 590 000 Kč.

K zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 nám poskytl částku 945 000 Kč.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji