Osobní asistence

OAS: Osobní asistenční služba

Posláním osobní asistenční služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností prostřednictvím osobního asistenta setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých individuálních potřeb a zvyklostí.

Adresa (sídlo):              ul. 6. května 1071
                                       768 61 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:                         573 378 296     

Vedoucí střediska:       Mgr.Vendula Štěpánová , tel. 775 635 018                  
                                       vendula.stepanova@bystriceph.charita.cz 

Sociální pracovnice:    Mgr.Vendula Štěpánová, tel. 775 635 018
                                       vendula.stepanova@bystriceph.charita.cz

Sociální pracovnice:    Ludmila Trefílková DiS, tel. 777 763 775  
                                       ludmila.kupkova@bystriceph.charita.cz

Počet pracovníků:       5 osobních asistentek


Základní informace

Podmínky a cíl služby

 

                                                                                                                                                         

 

pomáhejte s námi

výsledky Tříkrálové sbírky 2018

TKS 2018 dle obcí-1

Náš výtěžek
386 685 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku

5 486 900 Kč.

Z programu Priority sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku 732 700 Kč. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji