Charitní ošetřovatelská služba

CHOS: Charitní ošetřovatelská služba

Posláním charitní ošetřovatelské služby je zajistit odbornou zdravotní péči klientům v domácím prostředí, zamezit vzniku komplikací, zabránit bolesti a prodloužit pobyt v domácnosti dle potřeby sedm dnů v týdnu po celou dobu kalendářního roku.

Adresa:                       ul. 6.května 1612
                                    768 61 Bystřice pod Hostýnem

Telefon:                       573 381 437
Služba po 14 hod.      731 646 910

Vrchní sestra:             Marcela Fürstová, tel. 731 646 910
                                     marcela.furstova@bystriceph.charita.cz

Zástupce:                    Irena Žejdlíková, tel. 777 763 776
                                     irena.zejdlikova@bystriceph.charita.cz


 

Základní informace

Máme uzavřeny smlouvy a ošetřujeme klienty těchto zdravotních pojišťoven

                                                                                           

pomáhejte s námi
 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku

4 616 200 Kč.Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji