Charitní pečovatelská služba

ul. 6.května 1071

Bystřice pod Hostýnem

koncert

30. ledna dopoledne vystoupily v Denním stacionáři pro seniory Chvalčov děti ze ZUŠ Bystřice pod Hostýnem.IMG_8084

         Program koncertu se skládal z lidových písní i děl klasických autorů Ludwiga van Beethovena nebo Bedřicha Smetany. Celkem 18 skladeb zahrálo 13 dětí a 4 paní učitelky na akordeony, zobcovou flétnu, klavír a jako souborovou hru. Sebelepší popis této akce nemůže vystihnout atmosféru, nadšení účinkujících i posluchačů při hraní, ani náladu, které panovaly nejenom celé dopoledne. Tato návštěva dětí u nás nebyla poprvé. Já se vždy při děkování opakuju - říkám, že nemám dostatečnou slovní zásobu, která by se jim vyrovnala.      

IMG_8054IMG_8067IMG_8068     foto: http://www.bystriceph.charita.cz/fotogalerie/koncert-zaku-zus/

Děkuji paní učitelce Jarmile Koščakové, MgA Magdě Čáslavové, Markétě Janečkové, Zuzaně Outratové a všem dětem za jejich volný čas.        

                                                                                                                   Vladimíra Procházková

pomáhejte s námi
 

Podpora Zlínskeho kraje

Sociální služby poskytujeme také díky finanční podpoře Zlínského kraje.          Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku

5 486 900 Kč.

Z programu Priority sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2017 nám poskytl částku 732 700 Kč. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sociální služby ve Zlínskem kraji